Dwudziestolecie Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych („OKSPO”) jest jednostką naukowo-dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, założoną w 2000 r. z inicjatywy prof. dr. hab. Fryderyka Zolla. Celem OKSPO jest internacjonalizacja współpracy uniwersyteckiej oraz promowanie praw obcych i kształcenie studentów w tym zakresie.

Październik 2021

Dzień francuski

Czerwiec 2022

Dzień hiszpański

Czerwiec 2022

Dzień Absolwenta

Czerwiec 2022

Piknik amerykański

Czerwiec 2022

Dzień słowacki

Program

 • Październik 2021
 • Czerwiec 2022
Październik 2021

22/10/2021 (piątek)

VI Polsko-Francuskie Dni Prawnicze

Czerwiec 2022

Czerwiec 2022

 • 10.06.2022 – I Polsko–Hiszpańskie Dni Prawnicze – CALL FOR PAPERS
 • Wręczenie medalu „Plus Ratio quam Vis” prof. Rettowi Ludwikowskiemu z The Catholic University Columbus School of Law oraz prof. Walterowi Rechbergerowi z Uniwersytetu Wiedeńskiego
 • Uroczyste zakończenie Szkoły Prawa Amerykańskiego, Szkoły Prawa Austriackiego, Szkoły Prawa Hiszpańskiego oraz Szkoły Prawa Ukraińskiego
 • Cocktail party
 • Piknik dla absolwentów programów amerykańskich
 • Dzień słowacki

INNE WYDARZENIA

L. Ehrlich and his Legacy. Seminar

DATES TO BE ANNOUNCED

 • DAY 1
 • DAY 2
DAY 1

12:00 – 13:00

Registration


13:00 – 13:15

Opening of the Seminar


13:15 – 15:30

Panel 1: Ludwik Ehrlich and the Intellectual Landscape of his Time


Michał Kowalski (Jagiellonian University in Krakow)

Ihor Zeman (University of Lviv)

Malgosia Fitzmaurice (Queen Mary University of London)

Michał Balcerzak (University of Torun)


15:30 – 16:00

Coffee break


16:00 – 18:15

Panel 2: Academic Legacy of Ludwik Ehrlich


Jochen von Bernstorff (University of Tübingen)

Antonios Tzanakopoulos (University of Oxford)

Roman Kwiecień (Jagiellonian University in Krakow)

Marcin Kwiecień (Jagiellonian University in Krakow)

DAY 2

10:00 – 12:00

General Debate:

What Does It Mean to Be a Scholar of International Law Today? Lessons from Ludwik Ehrlich?


12:00

Closing Remarks


$35 932

O OKSPO

Celem OKSPO jest internacjonalizacja współpracy uniwersyteckiej oraz promowanie praw obcych i kształcenie studentów w tym zakresie.

W ramach jednostki realizowane są następujące programy z wymienionymi partnerami zagranicznymi:

 • Katolickim Uniwersytetem Ameryki: Szkoła Prawa Amerykańskiego, program LLM, program letni dla studentów amerykańskich (International Business and Trade Summer Law Programme);
 • Uniwersytetem w Heidelbergu i Uniwersytetem w Moguncji: Szkoła Prawa Niemieckiego, Szkoła Prawa Polskiego w języku niemieckim, program LLM
 • Uniwersytetem w Orleanie: Szkoła Prawa Francuskiego, program Master z prawa gospodarczego
 • Uniwersytetem Wiedeńskim: Szkoła Prawa Austriackiego
 • Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie, Akademią Mohylańską w Kijowie, Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym w Tarnopolu: Szkoła Prawa Ukraińskiego, Szkoła Prawa Europejskiego na Ukrainie
 • Słowacką Akademią Nauk: Szkoła Prawa Słowackiego
 • Uniwersytetem w Kobe Szkoła Prawa Japońskiego
 • Wschodniochińskim Uniwersytetem Nauk Politycznych i Prawa: Szkoła Prawa Chińskiego (we współpracy z Instytutem Konfucjusza w Krakowie)
 • Uniwersytetami w Granadzie i Alicante: Szkoła Prawa Hiszpańskiego.

Od momentu założenia, programy OKSPO ukończyło ponad 2500 osób, którzy ze względu na swoje wyjątkowe kompetencje są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych absolwentów do wzięcia udziału w uroczystościach związanych z dwudziestoleciem OKSPO.

Mamy szczerą nadzieję, że miło nas wspominacie, a uczestnictwo w naszych Szkołach było dla Was ciekawą przygodą intelektualną i przyczyniło się do poszerzenia waszych perspektyw zawodowych.

www.okspo.wpia.uj.edu.pl


Kierownicy Ośrodka

2000 – 2010

Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Profesor Uniwersytetu w Osnabruck, Doktor h.c. Narodowego Uniwersytetu w Tarnopolu, członek stowarzyszony Akademii Prawa Porównawczego, członek Komisji Nauk Prawnych PAN, w latach 2011-2015, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Założyciel i pomysłodawca Ośrodka.

2010 – 2012

Prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek

Sędzia Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

2012 – 2018

Dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ

Pracownik Kancelarii Sejmu RP w Biurze Analiz Sejmowych. Od września 2016 członek Zespołu Ekspertów przy Ministerstwie Rozwoju ds. opracowania projektu regulacji Prostej Spółki Akcyjnej.

od 2018

Dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ

Profesor w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ. Publikował w renomowanych czasopismach naukowych (m.in. Journal of World Trade, International Journal of Constitutional Law, Encyklopedii Prawa Międzynarodowego Instytutu Maxa Plancka).

Zespół OKSPO

Wojciech Bańczyk – Koordynator Szkoły Prawa Amerykańskiego

Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego UJ. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego.

dr Przemysław Roguski – Koordynator Szkoły Prawa Niemieckiego

Asystent w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Opiekun drużyny UJ na konkurs Jessup Moot Court.

dr Alicja Bańczyk – Koordynator Programów Francuskich WPiA UJ

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Filologii Romańskiej UJ.

Mec. Paweł Kuglarz – Koordynator Szkoły Prawa Austriackiego

Radca prawny w Krakowie oraz członek zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

Małgorzata Wokal – Koordynator Szkoły Prawa Japońskiego i Chińskiego

Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+, Absolwentka Filologii Germańskiej UJ.

Michał Krudysz – Koordynator Szkoły Prawa Słowackiego

Związany z Wydziałem Prawa i Administracji. Absolwent Szkoły Prawa Ukraińskiego

Dr Łukasz Kossacki-Lytwyn – Koordynator Szkoły Prawa Polskiego we Lwowie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Specjalizuje się w prawie administracyjnym (w szczególności postępowaniach restytucyjnych i historyczno-prawnych).

Krystyna Potapenko- Koordynator Szkoły Prawa Polskiego w Tarnopolu

Absolwentka Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego we Lwowie. Zastępca Redaktora Naczelnego Monografii Towarzystwa Doktorantów UJ. Współpracuje z Instytutem Allerhanda i wydawnictwem AUSTERIA.

Aleksander Wróbel – Koordynator Szkoły Prawa Ukraińskiego

Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego i Ukraińskiego.

Julianna Kobierzyńska – Koordynator Szkoły Prawa Hiszpańskiego

Absolwentka Iberystyki UJ oraz Ekonomiki Nieruchomości i Inwestycji Uniwersytetu Ekonomicznego. Przedstawiciel WPiA UJ w Law Exchange Network (LEN).

Jagoda Szpak – Koordynator „CUA – JU International Business and Trade Law Program”

Prezes Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego.

Lena Helińska – Prezes Association Étudiante de Droit Français UJ

Absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego.